Chirurgie cu BIO-GIDE/BIO-OSS

Chirurgie cu BIO-GIDE/BIO-OSS

În cabinetul nostru se fac intervenţii de chirurgie mucogingivală şi de chirurgie osoasă alveolară, în pas cu ultimele descoperiri, cercetări şi comunicări de specialitate pe plan european şi internaţional. Prin folosirea produselor BIO-GIDE şi BIO-OSS ale firmei Geistlich am obţinut rezultate foarte bune imediat,